Kulang pa ang list ng top 10 bloopers ko for the 3rd week. Meron pa ba kayong ibang alam?

Advertisements